Úvodní stránka

Výskyt :


Geochelone platynota žije pouze na území Barmy v okolí řeky Iravádí (Irrawwaddy).Popis :


Tato kriticky ohrožená želva je vzhledově velmi podobná želvě hvězdnaté. Liší se počtem paprsků na štítkách černého krunýře. Tato želva jich má většinou 6-7 (želva hvězdnatá 8 a více). Také dorůstá menší velikosti - maximálně 30 cma hmotnost do 4 kg. Karapax je spíše plochý - také s výraznými hrboly.Způsob života :


Díky malému území výskytu těchto želv a poměrně řídké populaci je známo jen málo informací o jejím způsobu života. Zdržuje se ve vlhké krajině poblíž říčních toků - v tomto prostředí je nejaktivnější. V sušších částech roku jsou spíše letargické s malou aktivitou. Živí se převážně bylinami a jinou zelenou stravou. Samice klade vejce o velikosti asi 4 cm do vlhké hlíny.Chov :


Chovné podmínky by měla mít podobné jako želva hvězdnatá s požadavkem na vyšší vlhkost chovného prostředí. Také je o něco méně náchylná na různé nemoci a parazity.Ochrana druhu :


Želva barmská je považována za kriticky ohrožený druh. Soukromé chovy jsou převážně z dřívějšího nelegálního exportu. Je chráněná úmluvou CITES, příloha II.


Asie

Geochelone Platynota - želva barmská


Agrionemys Horsfieldi Astrochelys Radiata Astrochelys Yniphora Centrochelys Sulcata Geochelone Elegans Geochelone Platynota Chelonoidis Carbonaria Chelonoidis Nigra Chersina Angulata Malacochersus Tornieri Pyxis Arachnoides Stigmochelys Pardalis Testudo Gigantea Testudo Graeca Testudo Hermanni Testudo Marginata
Úvodní stránka
Druhy želv

© Copyright  zelvy.org@